‎Användarvillkor‎

‎1. Villkor‎

‎Genom att gå in på denna skola samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar, och samtycker till att du är ansvarig för efterlevnaden av tillämpliga lokala lagar. Om du inte godkänner något av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialet i denna skola skyddas av tillämplig upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning.‎‎2. Använd licens‎

  1. ‎Tillstånd ges att tillfälligt ladda ner en kopia av eventuellt nedladdningsbart material på skolans webbplats endast för personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av titel, och under denna licens får du inte:‎
  2. ‎ändra eller kopiera materialet,‎
  3. ‎använda materialet för något kommersiellt ändamål eller för någon offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell),‎
  4. ‎försök att dekompilera eller omvandla all programvara som finns på skolans webbplats;‎
  5. ‎ta bort upphovsrätt eller andra äganderättsvaror från materialet; eller‎
  6. ‎överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialet på någon annan server.‎
  7. ‎Denna licens ska automatiskt upphöra om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av företaget när som helst. När du avslutar din visning av dessa material eller när denna licens upphör måste du förstöra allt nedladdat material som du har i din ägo, oavsett om det är i elektroniskt eller tryckt format.‎

‎3. Ansvarsfriskrivning‎

‎Materialet på skolans webbplats tillhandahålls "i sin form". Skolan lämnar inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och frånsäger sig och avsäger sig härmed alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra kränkningar av rättigheter. Vidare garanterar eller gör skolan inga utfästelser om riktigheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten i användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterade till sådant material eller på några webbplatser som är länkade till denna webbplats.‎‎4. Begränsningar‎

‎Under inga omständigheter ska skolan vara ansvarig för skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av avbrott i verksamheten) som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda materialet på skolans webbplats, även om skolan eller en auktoriserad skola har underrättats muntligt eller skriftligen om risken för sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller begränsningar av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kanske dessa begränsningar inte gäller för dig.‎‎5. Revideringar och misstag

‎Materialet som visas på skolans webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Skolan garanterar inte att något av materialet på sin webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. Skolan kan när som helst göra ändringar i materialet på sin webbplats utan föregående meddelande. Skolan åtar sig dock inte att uppdatera materialet.‎‎6. Länkar‎

‎Skolan har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Införandet av någon länk innebär inte godkännande av webbplatsens skola. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.‎‎7. Ändringar av webbplatsens användarvillkor‎

‎Skolan kan när som helst utan föregående meddelande revidera dessa användarvillkor för sin webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa användarvillkor.‎‎8. Reglerande lag‎

‎Alla anspråk som rör skolans webbplats ska regleras av lagarna i skolägarens hemjurisdiktion utan hänsyn till dess lagvalsbestämmelser.‎